PRIVACYVERKLARING

Milly Fit Gewichtsconsulent, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Ik vind jouw privacy belangrijk. Daarom ga ik zorgvuldig om met persoonsgegevens en persoonlijke data die ik verzamel. In deze verklaring wordt beschreven hoe ik omga met het verzamelen en verwerken van jouw persoonlijke gegevens. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het te behalen doel en door mij of namens mij gebruikt en worden zonder overleg nooit aan derden ter beschikking gesteld.

Contactgegevens:
Milly Fit
Vlasakker 17
5821 CR Vierlingsbeek
M: 0628684209
E: info@millyfit.nl
W: www.millyfit.nl

Persoonsgegevens die Milly Fit verwerkt:
Milly Fit verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat u deze zelf aan mij verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door het beantwoorden van vragen, face to face, in correspondentie en/of telefonisch

Milly Fit verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
– gezondheid
– burgerservicenummer (BSN)
– Biometrische gegevens waaronder, lengte, gewicht, visceraal vet, BMI, vetpercentage, spiermassa, vochtgehalte en middelomtrek
– Gezinssituatie
– Leefstijl
– Doelstellingen
– Voor- en na foto (na toestemming)

Milly Fit verzameld gegevens op de volgende manieren:
Tijdens persoonlijke kennismakingsgesprekken, intakes en consulten. Via e-mail, telefoon en Social media.

Milly Fit verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het opstellen van een persoonlijk voedings- & beweegplan
– Het opstellen van voedings- & trainingsschema’s
– Te adviseren, te monitoren, te sturen en/of te evalueren
– Het afhandelen van uw betaling
– Het versturen van nieuwsbrieven
– U te kunnen bellen, whatsappen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren
– Milly Fit verwerkt ook persoonsgegevens als dit wettelijk verplicht is, zoals gegevens die nodig zijn voor de belastingaangifte.

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar
Ik bewaar je gegevens op papier maximaal 2 jaar vanaf het moment dat je voor het laatst van mijn dienst gebruik hebt gemaakt. De gegevens digitaal kunnen langer worden bewaard, dit om later te raadplegen als naslagwerk. Als je gegevens worden bewaard, dan is dit geanonimiseerd. Financiële gegevens worden, conform de wet, minimaal 7 jaar bewaard en daarna verwijderd en eventueel vernietigd.

Geheimhoudingsplicht
Als gewichtsconsulent heb ik geheimhoudingsplicht op grond waarvan het voor mij verboden is om aan anderen mededelingen te doen over jou en over jouw situatie. Ik mag dit alleen doen als er gegronde redenen voor zijn om jouw gegevens te delen en als dat in het belang is van mijn dienstverlening of als ik dat nodig acht voor jouw gezondheid.
Milly Fit verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Milly Fit en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ik van u beschik in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@millyfit.nl of naar 0628684209.
Hoe Milly Fit uw persoonsgegevens beveiligd
Milly Fit neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zoals de computer en telefoon beveiligen met een wachtwoord. Nooit iemand mee te laten kijken op het computer- of telefoonscherm. De praktijkruimte ten alle tijden goed af te sluiten. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@millyfit.nl of 0628684209.